@InCollection{Dudek:1997,
  author  = "J. Dudek",
  title     = "Wartości w myśleniu prakseologicznym",
  pages     = "21--29",
  year      = "1997",
  booktitle = "Transformacja i wartości : aksjologiczne aspekty transformacji ustrojowej w Polsce, ISBN: 8386832363",
  publisher = "Wydaw. WSP",
  address   = "Zielona Góra",
}