@InCollection{Nijaki:2000,
  author  = "I. Nijaki",
  title     = "Możliwość wykorzystania ścieżek edukacyjnych w orientacji zawodowej uczniów szkoły podstawowej",
  pages     = "85--87",
  year      = "2000",
  booktitle = "Czynniki determinujące aktywność zawodową pracowników, ISBN: 8391199800",
  publisher = "Agencja Gospodarki, Nauki i Organizacji",
  address   = "Zielona Góra",
}