@InCollection{Dudek:1998,
  author  = "J. Dudek",
  title     = "Zagadnienie prawdy w etyce",
  pages     = "159--172",
  year      = "1998",
  booktitle = "Humanizm, prakseologia, pedagogika, ISBN: 8386832614",
  publisher = "Wydaw. WSP",
  address   = "Zielona Góra",
}