@InCollection{Dudek:2000,
  author  = "J. Dudek",
  title     = "Konsekwencje zjazdu gnieździeńskiego roku 1000 dla polski i jej sąsiadów",
  pages     = "7--23",
  year      = "2000",
  booktitle = "Szprotawa 1000-2000 : w kręgu europejskich idei zjednoczeniowych, ISBN: 8372680035",
  publisher = "Wydaw. WSP",
  address   = "Zielona Góra",
}