@InCollection{Dudek:2000,
  author  = "J. Dudek",
  title     = "Zjazd gnie¼dzieński 1000 r. jako wyraz realizacji polityki cesarstwa Ottonów wobec Europy ¦rodkowo-Wschodniej",
  pages     = "67--88",
  year      = "2000",
  booktitle = "Szprotawski epizod zjazdu gnie¼dzieńskiego w 1000 roku, ISBN: 8372680027",
  publisher = "Wydaw. WSP",
  address   = "Szprotawa",
}