@InCollection{Dudek:1998,
  author  = "J. Dudek",
  title     = "Henryk I Brodaty (1163-1238): książę wrocławski, krakowski, wielkopolski",
  pages     = "79--81",
  year      = "1998",
  booktitle = "Ludzie Środkowego Nadodrza : wybrane szkice biograficzne (XII - XX wiek), ISBN: 8390937506",
  publisher = "Wydaw. "Verbum"",
  address   = "Zielona Góra",
}