@InCollection{Mróz:1999,
  author  = "T. Mróz and E. Kowalska",
  title     = "Partnerstwo nauczyciela i uczniów - założenia i rzeczywistość",
  pages     = "43--61",
  year      = "1999",
  booktitle = "Wybrane problemy dydaktyki na progu reformy edukacji, ISBN: 8387294055",
  publisher = "Wydaw. Organon",
  address   = "Zielona Góra",
}