@InCollection{Kluge:2001,
  author  = "P. Kluge and S. Kaluga and D. Kużdowicz and P. Kużdowicz and P. Orzeszko",
  title     = "Controlling w zintegrowanych systemach zarządzania",
  pages     = "105--124",
  year      = "2001",
  booktitle = "Systemy informatyczne inżynierii zarządzania, ISBN: 8385911375",
  publisher = "Oficyna Wydaw. Politechniki Zielonogórskiej",
  address   = "Zielona Góra",
}