@InCollection{Patan:2002,
  author  = "K. Patan and J. Korbicz and M. Mrugalski",
  title     = "Sztuczne sieci neuronowe w układach diagnostyki",
  pages     = "311--351",
  year      = "2002",
  booktitle = "Diagnostyka procesów. : modele : metody sztucznej inteligencji : zastosowania, ISBN: 8320427347",
  publisher = "Wydaw. Naukowo-Techniczne",
  address   = "Warszawa",
  series    = "Monografie : T. 3",
}