@InCollection{Janczak:2002,
  author  = "A. Janczak",
  title     = "Parametryczne i neuronowe modele Wienera i Hammersteina w diagnostyce uszkodzeń",
  pages     = "353--382",
  year      = "2002",
  booktitle = "Diagnostyka procesów. : modele : metody sztucznej inteligencji : zastosowania, ISBN: 8320427347",
  publisher = "Wydaw. Naukowo-Techniczne",
  address   = "Warszawa",
  series    = "Monografie : T. 3",
}