@InCollection{Kotylak:2002,
  author  = "S. Kotylak",
  title     = "Dopasowanie polskiego ustawodawstwa do wymogów UE w zakresie kompatybilności elektromagnetycznej urządzeń telekomunikacyjnych",
  pages     = "293--297",
  year      = "2002",
  booktitle = "Rynek usług łączności a globalizacja gospodarki, ISBN: 8389142090",
  publisher = "Fundacja na rzecz Uniwersytetu Szczecińskiego",
  address   = "Szczecin",
}