@InCollection{Dudek:2002,
  author  = "J. Dudek",
  title     = "Przybycie cesarza Ottona II do Gniezna w marcu 1000 r. jako cesarski "adventus"? Ze studiów nad genezą i przebiegiem Zjazdu Gnieździeńskiego",
  pages     = "25-44",
  year      = "2002",
  booktitle = "Studia historyczne nad polityką, gospodarką i kulturą : księga pamiątkowa z okazji siedemdziesiątej rocznicy urodzin profesora Mariana Eckerta, ISBN: 8389321009",
  publisher = "Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego",
  address   = "Zielona Góra",
}