@InCollection{Bartkowiak:2002,
  author  = "E. Bartkowiak",
  title     = "O tradycyjnym i nowym pojmowaniu roli opiekuna - wychowawcy w Polsce (od przełomu XII/XIII do końca XX wieku)",
  pages     = "243--299",
  year      = "2002",
  booktitle = "Nauczyciel - opiekun - wychowawca : (tradycje, teraźniejszość, nowe wyzwania), ISBN: 838614243X",
  editor    = "pod red. Ryszarda Stankiewicza",
  publisher = "Wydaw. "Euryditus"",
  address   = "Poznań, Zielona Góra",
}