@InCollection{Kwiatkowski:2002,
  author  = "M. Kwiatkowski",
  title     = "Zaufanie i nieufność w Kościele. Perspektywa socjologiczna",
  pages     = "95--109",
  year      = "2002",
  booktitle = "Katolicyzm polski na przełomie wieków : teologiczny, instytucjonalny i wspólnotowy wymiar Kościoła, ISBN: 8386360968",
  publisher = "Uniwersytet im. Adama Mickiewicza Wydział Teologiczny",
  address   = "Poznań",
}