@InCollection{Kwiatkowski:2002,
  author  = "M. Kwiatkowski",
  title     = "Kapitał społeczny a wyzwania globalizacji",
  pages     = "62--77",
  year      = "2002",
  booktitle = "Wymiary globalizacji : aspekty polityczno-kulturowe, ISBN: 0300980017",
  publisher = "Wydaw. Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji",
  address   = "Opole",
}