@InCollection{Borawski:2002,
  author  = "S. Borawski",
  title     = "Późnośredniowieczna "Reguła polska zakonu panny św. Klary"",
  pages     = "15--73",
  year      = "2002",
  booktitle = "Zielonogórskie seminaria polonistyczne 2001, ISBN: 8389321025",
  publisher = "Uniwersytet Zielonogórski",
  address   = "Zielona Góra",
}