@InCollection{Dudek:2002,
  author  = "J. Dudek",
  title     = "Rola wartościowania w procesie nauczania",
  pages     = "108--118",
  year      = "2002",
  booktitle = "Edukacja a wizje świata, ISBN: 8391256871",
  publisher = "Katedra Filozofii Pomorskiej Akademii Ekonomicznej",
  address   = "Słupsk",
}