@InCollection{Bartkowiak:2002,
  author  = "E. Bartkowiak and A. Famuła-Jurczak",
  title     = "Znaczenie pedagogizacji rodziców we współpracy szkoły z domem rodzinnym dziecka",
  pages     = "48--55",
  year      = "2002",
  booktitle = "Nauczyciele i rodzice : inicjowanie procesu współpracy i doskonalenie warsztatu, ISBN: 8386335866",
  editor    = "red. nauk. Inetta Nowosad, Halina Jerulank",
  publisher = "Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli",
  address   = "Zielona Góra",
  volume    = "cz. 2",
}