@InCollection{Kowalska:2002,
  author  = "E. Kowalska and M. Kowalski",
  title     = "Kształtowanie poczucia tożsamości narodowej na lekcjach muzyki",
  pages     = "391--395",
  year      = "2002",
  booktitle = "Wybrane zagadnienia edukacji artystycznej dzieci i młodzieży, ISBN: 8389321092",
  publisher = "Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego",
  address   = "Zielona Góra",
}