@InCollection{Rybakowski:2002,
  author  = "M. Rybakowski",
  title     = "Kształcenie szkolne a samokształcenie równoległe młodzieży w zakresie komunikacji motoryzacyjnej i drogowej",
  pages     = "218--227",
  year      = "2002",
  booktitle = "Edukacja a życie codzienne, ISBN: 8322611935",
  publisher = "Wyda. Uniwersytetu ¦l±skiego",
  address   = "Katowice",
  series    = "Prace Naukowe Uniwersytetu ¦l±skiego w Katowicach : 2089",
  volume    = "T. 2",
}