@InCollection{Kufel:1996,
  author  = "S. Kufel",
  title     = "Adam Jerzy Czartoryski",
  pages     = "30-52",
  year      = "1996",
  booktitle = "Pisarze polskiego oświecenia, ISBN: 8301120320",
  editor    = "pod red. Teresy Kostkiewiczowej i Zbigniewa Golińskiego",
  publisher = "Wydaw. Naukowe PWN",
  address   = "Warszawa",
}