@InCollection{Frąckowiak-Kapała:1996,
  author  = "D. Frąckowiak-Kapała",
  title     = "Specyfika nauczania gry na fortepianie studentów kierunku wychowania muzycznego wyższych szkół pedagogicznych",
  pages     = "123--139",
  year      = "1996",
  booktitle = "Z zagadnień poznawczych, kulturowych i dydaktycznych muzyki. T. 2, ISBN: 8385693912",
  editor    = "red. nauk. Irena Marciniak",
  publisher = "WSP",
  address   = "Zielona Góra",
}