@InCollection{Jazownik:2002,
  author  = "L. Jazownik",
  title     = "Między apoteoz± a anatem±. W kręgu miedzywojennych dyskusji nad rang± i znaczeniem nauki o języku w edukacji polonistycznej",
  pages     = "179--216",
  year      = "2002",
  booktitle = "Polonistyka szkolna w latach 1918-1939 : koncepcje i polemiki, programy ich realizacja, ISBN: 8389321122",
  editor    = "red. nauk. Leszek Jazownik",
  publisher = "Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego",
  address   = "Zielona Góra",
}