@InCollection{Rybakowski:2002,
  author  = "M. Rybakowski",
  title     = "Instytucja "strażnika szkolnego" - szansa dla bezrobotnych, większe bezpieczeństwo dzieci",
  pages     = "519--529",
  year      = "2002",
  booktitle = "Problemy edukacyjne przygotowania i doskonalenia zawodowego pracowników, ISBN: 839119886X",
  editor    = "red. S. D. Frejman, B. Pietrulewicz",
  publisher = "[B.w.]",
  address   = "Zielona Góra",
}