@InCollection{Rybakowski:2002,
  author  = "M. Rybakowski",
  title     = "Przygotowanie nauczycieli techniki do podnoszenia poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego",
  pages     = "65--73",
  year      = "2002",
  booktitle = "Kompetencje nauczyciela : stan, potrzeby i kierunki zmian, ISBN: 83893321165",
  publisher = "Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego",
  address   = "Zielona Góra",
}