@InCollection{Mróz:2002,
  author  = "A. Mróz",
  title     = "Psychologiczne aspekty procesu kształcenia przyszłych nauczycieli w ¶wietle my¶li humanistyczno-egzystencjalnej",
  pages     = "259--262",
  year      = "2002",
  booktitle = "Kompetencje nauczyciela : stan, potrzeby i kierunki zmian, ISBN: 83893321165",
  publisher = "Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego",
  address   = "Zielona Góra",
}