@InCollection{Dudek:2003,
  author  = "J. Dudek",
  title     = "Czy można zaprojektować wzór osobowy przedsiębiorcy? Kilka uwag historycznych i metodologicznych",
  pages     = "197--205",
  year      = "2003",
  booktitle = "Etyka w życiu gospodarczym, ISBN: 839154561X",
  publisher = "Salezjańska Wyższa Szkoła Ekonomii i Zarządzania",
  address   = "Łódź",
  series    = "t. 6",
}