@InCollection{Rybakowski:2003,
  author  = "M. Rybakowski",
  title     = "Edukacja dzieci i młodzieży do uczestnictwa w ruchu drogowym potrzebą społeczną",
  pages     = "181--188",
  year      = "2003",
  booktitle = "Edukacja techniczna i informatyczna : poglądy, wyzwania i możliwości, ISBN: 8370964788",
  editor    = "red. M. Kajdasz-Aouil, A. Michalski",
  publisher = "Wydaw. Akademii Bydgoskiej",
  address   = "Bydgoszcz",
}