@InCollection{Dudek:1992,
  author  = "J. Dudek",
  title     = "Wiek dziewiętnasty i dwudziesty",
  pages     = "105--144",
  year      = "1992",
  booktitle = "Wybór tekstów zródłowych z dziejów etyki, ISBN: 838569305X",
  editor    = "wybór i oprac. Jarosł±w Dudek, Joanna Dudek, Krzysztof Kaszyński",
  publisher = "WSP",
  address   = "Zielona Góra",
}