@InCollection{Rybakowski:2003,
  author  = "M. Rybakowski",
  title     = "Kultura bezpieczeństwa na tle stanu bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w ruchu drogowym",
  pages     = "100--108",
  year      = "2003",
  booktitle = "Edukacyjne zagrożenia początku XXI wieku, ISBN: 8371515618",
  editor    = "red. nauk. Kazimierz Pająk, Andrzej Zduniak",
  publisher = "Dom Wydaw. ELIPSA",
  address   = "Warszawa",
}