@InCollection{Kęsy:2003,
  author  = "M. Kęsy and S. Kotylak",
  title     = "E-biznes szansą rozwoju MŚP",
  pages     = "237--243",
  year      = "2003",
  booktitle = "Zarządzanie kapitałem i informacją : nowoczesne zarządzanie przedsiębiorstwem, ISBN: 8389321378",
  editor    = "red. nauk. J. Stankiewicz",
  publisher = "Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego",
  address   = "Zielona Góra",
}