@InCollection{Urbański:2003,
  author  = "P. Urbański",
  title     = "Ocena stopnia zużycia technicznego wybranej grupy budynków mieszkalnych za pomocą sztucznych sieci neuronowych",
  pages     = "129--137",
  year      = "2003",
  booktitle = "Zastosowania metod statystycznych w badaniach naukowych II, ISBN: 838872407X",
  publisher = "StatSoft",
  address   = "Kraków",
}