@InCollection{Dudek:1994,
  author  = "J. Dudek",
  title     = "Spory metodologiczne w polskiej historiografii powojennej",
  pages     = "17--25",
  year      = "1994",
  booktitle = "Człowiek, język, wartości, ISBN: 8385693408",
  editor    = "pod red. Lilianny Kiejzik",
  publisher = "WSP",
  address   = "Zielona Góra",
}