@InCollection{Kwiatkowski:2002,
  author  = "M. Kwiatkowski",
  title     = "Zasoby demokracji w świetle sporów o kapitał społeczny",
  pages     = "46--56",
  year      = "2002",
  booktitle = "Idee i ludzie demokracji : Rozważania w kręgu myśli Aleksego Tocqueville'a, ISBN: 8373225951",
  editor    = "pod red. Mirosława Chałubińskiego, Janusza Goćkowskiego, Katarzyny M. Machowskiej, Cezarego J. Olbromskiego",
  publisher = "Wydaw. Adam Marszałek",
  address   = "Toruń",
  series    = "Colloquia Communia",
  volume    = "Vol.2 (73)",
}