@InCollection{Kotylak:2003,
  author  = "S. Kotylak",
  title     = "Edukacja z zakresu audytu i kontroli wewnętrznej w Polsce",
  pages     = "139--147",
  year      = "2003",
  booktitle = "Edukacja menedżerska i szkolenie pracowników w warunkach globalizacji, ISBN: 8388327690",
  editor    = "red. D. Fic",
  publisher = "Drukarnia Wydawnictwo "Druk-Ar"",
  address   = "Głogów",
}