@InCollection{Góralczyk:2003,
  author  = "M. Góralczyk",
  title     = "Marka produktu a zachowania nabywców wyrobów mleczarskich - implikacje dla producentów",
  pages     = "365--373",
  year      = "2003",
  booktitle = "Współczesne problemy i koncepcje zarządzania : nowoczesne zarządzanie przedsiębiorstwem, ISBN: 8389321335",
  editor    = "red. J. Stankiewicz",
  publisher = "Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego",
  address   = "Zielona Góra",
}