@InCollection{Kufel:2003,
  author  = "S. Kufel",
  title     = ""Powązki" Adama Jerzego Czartoryskiego czyli prawdziwy koniec oświeceniowej utopii",
  pages     = "101--116",
  year      = "2003",
  booktitle = "Trzydziestolecie polonistyki zielonogórskiej, ISBN: 8389321432",
  editor    = "red. nauk. Jerzy Brzeziński",
  publisher = "Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego",
  address   = "Zielona Góra",
  series    = "Filologia Polska. Uniwersytet Zielonogórski : 1",
}