@InCollection{Stankiewicz:2003,
  author  = "J. Stankiewicz and P. Łychmus and P. Kwiatkowski",
  title     = "Zarządzanie zasobami ludzkimi w różnych typach przedsiębiorstw. Integracja ze strategią organizacji",
  pages     = "293--302",
  year      = "2003",
  booktitle = "Organizacje przyszłości : szanse i zagrożenia w kontekście integracji europejskiej, ISBN: 8388979124",
  editor    = "red. L. Zbiegień-Maciąg, W. Pawnik",
  publisher = "Wydaw. Poldex",
  address   = "Kraków",
}