@InCollection{Rybakowski:2003,
  author  = "M. Rybakowski",
  title     = "Potrzeba modyfikacji kształcenia dzieci i młodzieży do komunikacji drogowej",
  pages     = "407--418",
  year      = "2003",
  booktitle = "Edukacja ogólnotechniczna na przełomie XX i XXI wieku : praca zbiorowa z okazji 70-lecia urodzin i 48-lecia pracy zawodowej prof. zw. dra hab. inż. Kazimierza Uździckiego, ISBN: 8373082905",
  editor    = "red nauk. Maria Jakowicka, Kazimierz Uździcki",
  publisher = "Oficyna Wydaw. "Impuls"",
  address   = "Kraków",
}