@InCollection{Kwiatkowski:2003,
  author  = "M. Kwiatkowski",
  title     = "Siła więzi poziomych. Kapitał społeczny a sprawność instytucji demokratycznych",
  pages     = "127--149",
  year      = "2003",
  booktitle = "Filozoficzne i empiryczne zagadnienia współczesnej demokracji, ISBN: 8389430002",
  editor    = "red. nauk. Włodzimierz Kaczocha",
  publisher = "Ośrodek Badania Rynku Sztuki Współczesnej",
  address   = "Poznań",
}