@InCollection{Rybakowski:2003,
  author  = "M. Rybakowski and S. Jursza",
  title     = "Efektywność procesu kształcenia oraz trwałość wiedzy przyszłych edukatorów bezpieczeństwa w ruchu drogowym",
  pages     = "193--202",
  year      = "2003",
  booktitle = "Kształcenie praktyczne nauczycieli w szkole wyższej, ISBN: 837351077X",
  publisher = "Wydawnictwo Politechniki Radomskiej",
  address   = "Radom",
}