@InCollection{Bartkowiak:2003,
  author  = "E. Bartkowiak",
  title     = "O przedmiotowości i indywidualizacji kształcenia jako czynnikach twórczości pedagogicznej - dawniej i obecnie",
  pages     = "117--133",
  year      = "2003",
  booktitle = "Szanse na sukces w szkole=Chancen auf Erflog in der Schule : nauczyciel wobec nowych wyzwań=Lehrer und die neuen Anfoderung, ISBN: 8389321696",
  editor    = "red. nauk. Lech Sałaciński, Wolfgang Thiem",
  publisher = "Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego",
  address   = "Zielona Góra",
}