@InCollection{Jawornicka-Nowosad:2003,
  author  = "A. Jawornicka-Nowosad and M. Kwiatkowski",
  title     = "Przywracanie pamięci a granice zaufania. Spory wokół miejsc upamiętnienia na pograniczach polsko-ukraińskich",
  pages     = "463--480",
  year      = "2003",
  booktitle = "Transgraniczność w perspektywie socjologicznej. T.1: Teorie, studia, interpretacje, ISBN: 8388317067",
  editor    = "pod red. nauk Marii Zielińskiej",
  publisher = "Lubuskie Towarzystwo Naukowe",
  address   = "Zielona Góra",
}