@InCollection{Narkiewicz-Niedbalec:2003,
  author  = "E. Narkiewicz-Niedbalec",
  title     = "Efektywność socjalizacji poznawczej młodzieży polskiej i niemieckiej",
  pages     = "577--594",
  year      = "2003",
  booktitle = "Transgraniczność w perspektywie socjologicznej. T.1: Teorie, studia, interpretacje, ISBN: 8388317067",
  editor    = "pod red. nauk Marii Zielińskiej",
  publisher = "Lubuskie Towarzystwo Naukowe",
  address   = "Zielona Góra",
}