@InCollection{Kotylak:2003,
  author  = "S. Kotylak",
  title     = "Kontrola w jednostkach samorządowych z wykorzystaniem systemów informatycznych",
  pages     = "171--186",
  year      = "2003",
  booktitle = "Multimedia w biznesie : gospodarka elektroniczna, multimedialne technologie informacyjne, zarządzanie informacją, nauczanie poprzez multimedia, ISBN: 8373332944",
  editor    = "red. nauk. L. Kiełtyka",
  publisher = "Kantor Wydaw. ZAKAMYCZE",
  address   = "Kraków",
  series    = "Zarządzanie, Ekonomia, Marketing",
}