@InCollection{Góralczyk:2003,
  author  = "M. Góralczyk",
  title     = "Znaczenie innowacji produktowych w kształtowaniu konkurencyjności wyrobów mleczarskich",
  pages     = "303--315",
  year      = "2003",
  booktitle = "Funkcjonowanie małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, ISBN: 838911285x",
  editor    = "red. Z. Warzocha",
  publisher = "Uniwersytet Warmińsko-Mazurski",
  address   = "Olsztyn",
}