@InCollection{Drab:2003,
  author  = "M. Drab",
  title     = "Stan lasów w województwie lubuskim",
  pages     = "115--117",
  year      = "2003",
  booktitle = "Stan środowiska w województwie lubuskim w 2002 roku, ISBN: 837217217X",
  publisher = "Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska",
  address   = "Zielona Góra",
}