@InCollection{Rohatyński:2004,
  author  = "R. Rohatyński and K. Białas-Heltowski",
  title     = "Integracja metody FMEA z obliczeniami niezawodnościowymi elementów i zespołów maszyn",
  pages     = "365--372",
  year      = "2004",
  booktitle = "Komputerowo zintegrowane zarządzanie. T. 2, ISBN: 8320429528",
  editor    = "red. R. Knosala",
  publisher = "Wydaw. Naukowo-Techniczne",
  address   = "Warszawa",
}