@InCollection{Rybakowski:2003,
  author  = "M. Rybakowski",
  title     = "Promocja bezpieczeństwa w ruchu drogowym a zmiany w świadomości studentów edukacji techniczno-informatycznej",
  pages     = "417--421",
  year      = "2003",
  booktitle = "Praca : zawód : rynek pracy, ISBN: 8391199886",
  publisher = "Instytut Edukacji Techniczno-Informatycznej",
  address   = "Zielona Góra",
}