@InCollection{Kwiatkowski:2003,
  author  = "M. Kwiatkowski",
  title     = "Wypełnianie próżni społecznej. Młodzież "Samoobrony" a ład demokratyczny w III RP",
  pages     = "151--161",
  year      = "2003",
  booktitle = "Młodzież polska w nowym ładzie społecznym : księga pamiątkowa z okazji siedemdziesiątej rocznicy urodzin profesora Edwarda Hajduka, ISBN: 8389321793",
  editor    = "red. nauk Bogdan Idzikowski, Ewa Narkiewicz-Niedbalec, Maria Zielińska, Elżbieta Papiór",
  publisher = "Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego",
  address   = "Zielona Góra",
}